"> به ما بپیوندید – بوتیک هتل حنا

به ما بپیوندید

به ما بپیوندید

اگر تهران و هنر را دوست دارید و اگر میهمان‌نوازید می‌توانید برای ما رزومه بفرستید و با ما همکار شوید:

لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنید

career@hannaboutiquehotel.com

موقعیت‌های شغلی

Waiter
Waitress
Hostess