"> رزرو کنید – بوتیک هتل حنا
room-image

لولاگر

نوع اتاق: دابل
نوع تخت: کویین
اینترنت بی‌سیم
سیستم تهویه
چای‌ساز
مینی‌بار

سشوار
تجهیزات نظافت شخصی
خدمات خشک‌شویی
گاو‌صندوق
صبحانه

۳۴ متر مربع (۳۶۶ فوت مربع)
شروع قیمت از 6800000 تومان هر شب

room-image

گلخانه

نوع اتاق: تویین
نوع تخت: ۲ عدد تخت تویین
اینترنت بی‌سیم
سیستم تهویه
چای‌ساز
مینی‌بار

تلویزیون پلاسما ۵۰ اینچ و ماهواره
سشوار
تجهیزات نظافت شخصی
خدمات خشک‌شویی
گاو‌صندوق

شروع قیمت از 3800000 تومان هر شب

room-image

کنج

نوع اتاق: دابل
نوع تخت: کویین
امکان اضافه کردن تخت
اینترنت بی‌سیم
سیستم تهویه
چای‌ساز
مینی‌بار

تلویزیون پلاسما ۵۰ اینچ و ماهواره
سشوار
تجهیزات نظافت شخصی
خدمات خشک‌شویی
گاو‌صندوق

۲۵ متر مربع (۲۶۹ فوت مربع)
شروع قیمت از 4300000 تومان هر شب

room-image

کمان

نوع اتاق: دابل
نوع تخت: کویین
اینترنت بی‌سیم
سیستم تهویه
چای‌ساز
مینی‌بار

تلویزیون پلاسما ۵۰ اینچ و ماهواره
سشوار
تجهیزات نظافت شخصی
خدمات خشک‌شویی
گاو‌صندوق

۲۴ متر مربع (۲۵۸/۳ فوت مربع)
شروع قیمت از 6200000 تومان هر شب

room-image

نور

نوع اتاق: دابل
نوع تخت: کویین
امکان اضافه کردن تخت
اینترنت بی‌سیم
سیستم تهویه
چای‌ساز
مینی‌بار

تلویزیون پلاسما ۵۰ اینچ و ماهواره
سشوار
تجهیزات نظافت شخصی
خدمات خشک‌شویی
گاو‌صندوق

۲۵ متر مربع (۲۶۹ فوت مربع)
شروع قیمت از 5100000 تومان هر شب

room-image

همسایه

نوع اتاق: دابل
نوع تخت: کویین
امکان اضافه کردن تخت
اینترنت بی‌سیم
سیستم تهویه
چای‌ساز
مینی‌بار

تلویزیون پلاسما ۵۰ اینچ و ماهواره
سشوار
تجهیزات نظافت شخصی
خدمات خشک‌شویی
گاو‌صندوق

۲۴ متر مربع (۲۵۸/۳ فوت مربع)
شروع قیمت از 5100000 تومان هر شب

room-image

اجاق

نوع اتاق: دابل
نوع تخت: سایز تویین
اینترنت بی‌سیم
سیستم تهویه
چای‌ساز
مینی‌بار

تلویزیون پلاسما ۵۰ اینچ و ماهواره
سشوار
تجهیزات نظافت شخصی
خدمات خشک‌شویی
گاو‌صندوق
صبحانه

۲۰.۵ متر مربع (۲۲۰ فوت مربع)
شروع قیمت از 6200000 تومان هر شب

×


تخت‌ اضافه، پارکینگ، تور و غیره